uw woning heeft vloerverwarming, 3 rekenvoorbeelden

  • Gemiddelde gezinswoning, niet optimaal geïsoleerd, beneden vloerverwarming, boven radiatoren, nu HR-gasketel.

Jaarverbruiken nu: gas 1800m3, elektriciteit 3500kWh, gerekend met € 0,80 / m3 gas en  € 0,21 / kWh.

Jaarlijkse kosten energie inclusief netwerkkosten, enz.: € 2.000 (= regio-afhankelijk, dit is als voorbeeld gekozen)

Warmtepomp 8kW, boiler 300 liter, installatie, richtprijs totaal incl. BTW en na subsidie: € 6.600*. Dit is de netto investering, vaak is financiering mogelijk.

Verwijderen gasaansluiting en nieuw jaarverbruik elektriciteit wordt 7100kWh. Jaarlijkse vaste kosten gas (netwerkbedrijf) € 150.

Jaarlijks voordeel kosten energie: AF: 1800 x € 0,80 en € 150 = € 1.590. BIJ: 3600 x € 0,21 = € 756. Netto voordeel € 1.590 – € 756 = € 834 per jaar.

Terugverdientijd: 6.600 / 834 = 7,9 jaar.

Samenvatting: u stapt over op de meest duurzame en energiebesparende manier van woningverwarmen en u verdient de investering binnen 8 jaar terug. Daarna heeft u een jaarlijks voordeel op de energiekosten van € 834. Dit alles gebaseerd op de huidige energieprijzen. Algemeen wordt verwacht dat de prijs van aardgas de komende jaren verder zal stijgen, en de prijs van elektriciteit niet of in elk geval minder. De werkelijke terugverdientijd zal waarschijnlijk dus nog korter zijn en het jaarlijkse voordeel groter!

 

  • Grote gezinswoning, niet optimaal geïsoleerd, beneden vloerverwarming, boven radiatoren, nu HR-gasketel.

Jaarverbruiken nu: gas 3500m3, elektriciteit 5.500kWh, gerekend met € 0,80/ m3 gas en  € 0,21 / kWh tot 10.000kWh, erboven € 0,16 / kWh.

Jaarlijkse kosten energie inclusief netwerkkosten, enz.: € 3.750 

Warmtepomp 14kW, boiler 300 liter, installatie, richtprijs totaal incl. BTW en na subsidie: € 8.000*. Dit is de netto investering, vaak is financiering mogelijk.

Verwijderen gasaansluiting, en nieuw jaarverbruik elektriciteit wordt 12.500kWh. Jaarlijkse vaste kosten gas (netwerkbedrijf) € 150.

Jaarlijks voordeel kosten energie: AF: 3500 x € 0,80 en € 150 = € 2.950. BIJ: (4.500 x € 0,21) + 2.500 x € 0,16 = € 1.345. Netto voordeel € 2.950 – € 1.345 = € 1.605 per jaar.

Terugverdientijd: 8.000 / 1.605 = 5 jaar!

Samenvatting: u stapt over op de meest duurzame en energiebesparende manier van woningverwarmen en u verdient de investering na 5 jaar terug. Daarna heeft u een jaarlijks voordeel op de energiekosten van € 1.605. Dit alles gebaseerd op de huidige energieprijzen. Algemeen wordt verwacht dat de prijs van aardgas de komende jaren verder zal stijgen, en de prijs van elektriciteit niet of in elk geval minder. De werkelijke terugverdientijd zal waarschijnlijk dus korter zijn en het jaarlijkse voordeel groter!

 

  • Grote gezinswoning, niet optimaal geïsoleerd, beneden vloerverwarming, boven radiatoren, nu HR-gasketel, + elektrische auto opladen, of een zwembad met warmtepomp.

Jaarverbruiken nu: gas 3500m3, elektriciteit 11.000kWh, gerekend met € 0,80 / m3 gas en  € 0,21 / kWh tot 10.000kWh, erboven € 0,15 / kWh.

Jaarlijkse kosten energie inclusief netwerkkosten, enz.: € 5.000 

Warmtepomp 14kW, boiler 300 liter, installatie, richtprijs totaal incl. BTW en na subsidie: € 8.000*. Dit is de netto investering, vaak financiering mogelijk.

Verwijderen gasaansluiting en nieuw jaarverbruik elektriciteit wordt 18.000kWh. Jaarlijkse vaste kosten gas (netwerkbedrijf) € 150.

Jaarlijks voordeel kosten energie: AF: 3500 x € 0,80 en € 150 = € 2.950. BIJ: 7000 x € 0,16 = € 1.120. Netto voordeel € 2.950 – € 1.120 = € 1.830 per jaar.

Terugverdientijd: 8.000 / 1.830 = 4,4 jaar!

Samenvatting: u stapt over op de meest duurzame en energiebesparende manier van woningverwarmen en u verdient de investering na 4,4 jaar terug. Daarna heeft u een jaarlijks voordeel op de energiekosten van € 1.830. Dit alles gebaseerd op de huidige energieprijzen. Algemeen wordt verwacht dat de prijs van aardgas de komende jaren verder zal stijgen, en de prijs van elektriciteit niet of in elk geval minder. De werkelijke terugverdientijd zal waarschijnlijk dus korter zijn en het jaarlijkse voordeel groter!

*: deze prijzen zijn gebaseerd op een aantal gerealiseerde projecten voor woningen met onze warmtepompen, boilers en installatiekosten.